Veřejná zakázka

Vážený uživateli webu https://kids-club.cz, upozorňujeme vás na skutečnost, že používání webu v jakékoli formě https://kids-club.cz (mimo jiné včetně , vaše objednávání zboží a služeb pomocí webu, účast v bonusových programech, propagačních akcích, vyplňování žádostí, formulářů atd.) je váš bezpodmínečný souhlas se všemi podmínkami uvedenými v této veřejné nabídce a je rovnocenný s podpisem smlouvy oběma stranami. Tato veřejná nabídka je pro strany závazná. V případě vašeho nesouhlasu s podmínkami této veřejné nabídky se musíte zdržet používání stránky https://kids-club.cz.