Zpracování osobních údajů se provádí v souladu s nařízeními o zpracování a ochraně osobních údajů.

Kupující poskytnutím svých osobních údajů souhlasí se zpracováním, ukládáním a používáním jeho osobních údajů pro následující účely:

  • Registrace uživatele na webu
  • Implementujte zákaznickou podporu
  • Uživatel dostává informace o marketingových událostech
  • Plnění povinností Prodávajícím vůči Kupujícímu
  • Provádějte audity a další interní průzkum za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Osobní údaje znamenají jakékoli osobní údaje, které nám umožňují identifikovat kupujícího, například: příjmení, jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon, e-mailová adresa, poštovní adresa.

Osobní údaje zákazníků se ukládají výlučně na elektronických médiích a zpracovávají se pomocí automatizovaných systémů, s výjimkou případů, kdy je v souvislosti s dodržováním zákonných požadavků vyžadováno neautomatizované zpracování osobních údajů.

Prodávající se zavazuje, že nepředá přijaté osobní údaje třetím stranám, s výjimkou následujících případů: Na žádost oprávněných orgánů veřejné moci pouze z důvodů a způsobem předepsaným zákonem strategických partnerů spolupracujících s prodejcem na poskytnutí produkty a služby, nebo které pomáhají prodejci prodávat produkty a služby spotřebitelům. Poskytujeme třetím stranám minimální množství osobních údajů požadovaných pouze k poskytování požadované služby nebo provádění požadované transakce.

Prodejce si vyhrazuje právo jednostranně měnit tato pravidla, pokud tyto změny nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. Změny podmínek těchto pravidel nabývají účinnosti po jejich zveřejnění na webu.